Bestellen

Mijn leven begon opnieuw is verkrijgbaar bij de boekhandel en te bestellen bij, www.freemusketeers.nl www.lezerspunt.nl en www.bol.com 

ISBN: 978-90-484-2034-6

U kunt dit boek bij mij bestellen door € 12,95 over te maken op rekening NL95 INGB 0001 981184 t.n.v. J Brummelkamp Nieuwehorne met vermelding van uw naam en adres. Het boek wordt u gratis toegezonden.

Voor de boekhandel is dit boek te bestellen bij het Centraal Boekhuis en is er de mogelijkheid om dit boek in consignatie te nemen op basis van 40% van de boekenenprijs van 17,95

Ook kunt  u contact met mij opnemen via de website of op telefoonnummer 06-48367633


Vriendelijke groet,

Jessica Brummelkamp