Biografie

Mijn oom Henk Schouten heeft in 1958 het boek ‘Mijn leven begon opnieuw’ geschreven.
 
Het verhaal gaat over zijn leven in Nederlands-Indië vanaf zijn tiende jaar, over de tijd dat hij er werkte als planter, hoe hij tot geloof gekomen is en over zijn ervaringen in de Jappenkampen. 
Als militair wordt Schouten in tien verschillende krijgsgevangenkampen geplaatst. Later als de Japanners de macht hebben overgenomen worden ook  zijn vrouw en zijn dochters van 12 en 14 jaar geïnterneerd in diverse kampen.
 
Henk Schouten had dit boek graag uit willen geven, maar het is hem niet gelukt. Hij heeft het getypt met vier velletjes carbonpapier erachter en zo heeft hij er vijf boekjes van gemaakt die hij uitleende aan verschillende mensen.

Ik, Jessica Brummelkamp, las het boek voor het eerst toen ik 20 jaar oud was. Op dat moment zei het me nog niet zoveel. Twintig jaar later las ik het opnieuw en toen werd ik erdoor geraakt. Ik ben ontroerd door zijn verhaal en hoe hij tot geloof gekomen is in eenzaamheid op de plantage, in de tijd dat zijn vrouw ziek was en elders verbleef. Tevens heb ik er bewondering voor hoe hij met zijn ervaringen in de Jappenkampen omgegaan is in zijn verdere leven. Altijd speet het mij dat zijn boek nooit uitgegeven was.
In 2009 kwam ik zijn jongste dochter tegen op een begravenis. Een tijd nadien heb ik haar gevraagd of ik mocht proberen om zijn boek uit te geven. Dit vond zij goed.
Ik heb het boek uitgewerkt, er illustraties bij gezocht van kampen waar mijn oom geweest is, het voorwoord geschreven en de epiloog. In de epiloog ik beschrijf wat de gevolgen van de Jappenkampen zijn geweest voor zijn dochters.
Ik heb dit boek uit willen geven zodat jongere generaties ook kunnen lezen wat er toen gebeurd is. En ik hoop dat zij zullen beseffen dat door haat oorlogen kunnen ontstaan. Tevens hoop ik dat door dit boek er meer begrip kan ontstaan voor hen die in deze oorlog geleden hebben.
 
Auteur
Henk Schouten wordt in 1903 geboren in Den Haag. Op 10-jarige leeftijd gaat hij met zijn ouders en drie broers naar Nederlands-Indië. Hij studeert in Nederland en leert hier zijn toekomstige vrouw kennen. Hij gaat alleen terug naar Nederlands-Indië om er te gaan werken als planter. Schouten trouwt met de handschoen zoals dat toen wel vaker gebeurde. Zijn vrouw reist hem achterna zodra zij haar opleiding als handwerklerares heeft afgemaakt. Er worden twee kinderen geboren. Na de oorlog in Nederlands-Indië keert hij met zijn gezin terug naar Den Haag. In het boek vertelt Henk hoe hij en zijn gezin na de oorlog weer proberen om het gewone leven op te pakken. En verder vertelt hij over het kerkenwerk dat hij in Den Haag gedaan heeft. Henk is 91 jaar geworden.

Ik ben blij dat dit boek in 2011 verschenen is, 66 jaar na de bevrijding van Nederlands-Indië en 53 jaar nadat hij het geschreven heeft. En dat  ik een droomwens van hem vervulling heb mogen laten gaan en dat  zijn twee dochters dit nog mee mochten maken. Op 24 september 2011 heb ik het eerste exemplaar uitgereikt aan zijn jongste dochter. Zijn oudste dochter woont  in Canada en zij zag uit naar dit boek en is er erg blij mee. De opbrengst van dit boek gaat naar zijn dochter in Canada.

Een woord van dank aan  Willy van der Nol-Schouten, de jongste dochter van de schrijver, voor de informatie en ondersteuning bij het realiseren van dit boek .

In 2011 las ik in het personeelsblad van de provincie Fryslan een aardige profielschets van een nieuwe algemeen directeur de heer Guus van den Berg. Omdat de heer van den Berg een Indische achtergrond heeft leek het mij leuk om hem dit boek aan te bieden. Hij was erg verrast door deze vraag toen ik in februari 2012 bij hem langs kwam. De boekuitreiking vond plaats op 10 augustus 2012 in het provinciehuis te Leeuwarden. In zijn toespraak gaf de heer van den Berg aan geraakt te zijn door dit boek.  

Voor boekwinkels is er de mogelijkheid om dit boek in consignatie op te nemen op basis van 40%. Ook is dit boek te bestellen bij het Centraal Boekhuis.

ISBN: 9789048420346 124 pagina's.